Aktuality

Aktuální informace

Nechcete aby Vám něco uniklo? Zde naleznete vždy ty nejaktuálnější informace.


Operační program Zaměstnanost
OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.
registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012886, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úroveň znalostí zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, účetních, právních a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:
Celkem se vzdělávání zúčastní 29 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 8 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.


NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.


REZERVAČNÍ POPLATEK:

S platností od 1. 6. 2023 je rezervace na komplexní a příspěvkovou  lázeňskou péči zpoplatněna. Rezervační poplatek činí 500 Kč a je nevratný.

  • Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování pokojů, ani patra.
  • Splatnost rezervačních poplatků je 14 dnů od data zaslání potvrzení rezervace. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.
  • Rezervační poplatek bude vrácen pouze v případě, kdy pojištěnec neobdrží od zdravotní pojišťovny schválený návrh na KLP/PLP, ale provede změnu rezervace na samoplátcovský pobyt v minimální délce 7 nocí.
  • Pokud bude doručen návrh na jinou délku pobytu, než bylo objednáno, lázně si vyhrazují právo pojištěnce přestěhovat na délku pobytu přesahující délku rezervace, příp. změnit termín nástupu vzhledem k volným kapacitám a návaznosti ostatních rezervací.
  • Na úhradu rezervačního poplatku, nelze využít benefitů od zaměstnavatele (např. prostřednictvím společnosti Benefit Plus) ani finanční poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP).


REZERVACE MUŽE BÝT ZRUŠENA POSKYTOVATELEM Z TĚCHTO ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ:

  • Pokud nebude úhrada rezervačního poplatku provedena v daném termínu.
  • Pokud údaje, uvedené při rezervaci pobytu nebudou korespondovat s údaji uvedenými na návrhu na lázeňskou péči.
  • V případě vážných technických, provozních či organizačních důvodů na straně lázní. 

O zrušení rezervace budete informováni písemně poštou, prostřednictvím e-mailu nebo SMS.


VRÁCENÍ REZERVAČNÍ POPLATKU:

  • V případě nemožnosti nastoupit ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem.

Kontaktujte nás pro více informací:

Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.

Libušina 188, 391 65 Bechyně

+420 734 751 365

info@jupiterbechyne.cz

recepce@jupiterbechyne.cz

Datová schránka: 22s9hab