Aktuality

Aktuální informace

Nechcete aby Vám něco uniklo? Zde naleznete vždy ty nejaktuálnější informace.


Operační program Zaměstnanost
OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.
registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012886, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úroveň znalostí zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, účetních, právních a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:
Celkem se vzdělávání zúčastní 29 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 8 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.


NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.


REZERVAČNÍ POPLATEK:

S platností od 1. 6. 2023 je rezervace na komplexní a příspěvkovou  lázeňskou péči zpoplatněna. Rezervační poplatek činí 500 Kč a je nevratný.

 • Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování pokojů, ani patra.
 • Splatnost rezervačních poplatků je 14 dnů od data zaslání potvrzení rezervace. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.
 • Rezervační poplatek bude vrácen pouze v případě, kdy pojištěnec neobdrží od zdravotní pojišťovny schválený návrh na KLP/PLP, ale provede změnu rezervace na samoplátcovský pobyt v minimální délce 7 nocí.
 • Pokud bude doručen návrh na jinou délku pobytu, než bylo objednáno, lázně si vyhrazují právo pojištěnce přestěhovat na délku pobytu přesahující délku rezervace, příp. změnit termín nástupu vzhledem k volným kapacitám a návaznosti ostatních rezervací.
 • Na úhradu rezervačního poplatku, nelze využít benefitů od zaměstnavatele (např. prostřednictvím společnosti Benefit Plus) ani finanční poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP).


REZERVACE MUŽE BÝT ZRUŠENA POSKYTOVATELEM Z TĚCHTO ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ:

 • Pokud nebude úhrada rezervačního poplatku provedena v daném termínu.
 • Pokud údaje, uvedené při rezervaci pobytu nebudou korespondovat s údaji uvedenými na návrhu na lázeňskou péči.
 • V případě vážných technických, provozních či organizačních důvodů na straně lázní. 

O zrušení rezervace budete informováni písemně poštou, prostřednictvím e-mailu nebo SMS.


VRÁCENÍ REZERVAČNÍ POPLATKU:

 • V případě nemožnosti nastoupit ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem.

NOVINKA: Infuzní aplikace vitaminu C

 • Bojuje proti únavě a stresu

 • Pozitivně působí na naši energii a náladu

 • Je vhodný při léčbě chronických onemocnění

 • Podporuje tvorbu kolagenu a tím zlepšuje stav pleti, posiluje vlasy a nehty

 • Pro správné fungování metabolismu

 • Má příznivý vliv na hojení ran

 • Posiluje imunitní systém a podporuje zdraví

 • Prokázaný pozitivní účinek po pocovidové léčbě

Vitamín C je silný antioxidant, který je velmi důležitý pro normální průběh našeho organismu s prokázanými pozitivními účinky na náš imunitní systém. Lidský organismus si jej však nedokáže vytvořit a je tak odkázaný na jeho příjem v určitých potravinách, především v ovoci a zelenině. Tento příjem je určitě důležitý, avšak většinou nedostačující.

Při jakékoliv zvýšené psychické či fyzické zátěži, stresu, při onemocněních nebo při akutních a chronických zánětlivých či nádorových onemocněních dochází ke značnému zvýšení spotřeby tohoto vitamínu. Nitrožilním podáním lze tuto spotřebu efektivně kompenzovat, protože vitamín C tak může dosáhnout mnohem vyšší, tedy potřebné úrovně v krvi, čehož podáním ústy nelze docílit. Preventivní podávání vitamín C infuzní cestou pak výrazně posiluje imunitní systém našeho těla. Jedná se o prevenci zdraví, která je bez bolesti, bez námahy a zabere pouze půl hodiny u čtení časopisu či odpočinku.

Kontaktujte nás pro více informací:

Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.

Libušina 188, 391 65 Bechyně

+420 734 751 365

info@jupiterbechyne.cz

recepce@jupiterbechyne.cz

Datová schránka: 22s9hab