Historie lázní

Nejstarší známá tištěná zpráva o lázních v Bechyni pochází již z roku 1730. Menší ze dvou lázeňských areálů v Bechyni byl dlouhou dobu využíván jako mateřská školka. Po roce 1989 byl navrácen vnučce původních majitelů, ale v roce 1994 ho získala Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a byly zde provedeny rozsáhlé rekonstrukční a sanační práce. V roce 1996 se stala provozovatelem společnost Felicitas spol. s r.o. se sídlem v Praze. Od roku 2012 je toto nestátní zdravotnické zařízení provozováno společností Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.. Dnes je komplex tvořen třemi budovami - vila Vlasta, vila Přemyslovka a hotel U Draka. 

Nejvýznamnější z těchto budov je bohatě secesně dekorovaná Vlasta, původně vila mecenáše umění Vendelína Máchy. Autorem její architektonické podoby je architekt Jan Kotěra, jehož stavby patří v Čechách k těm nejlepším, jaké v tuzemsku vznikly. Zachované architektonické detaily vnitřku se podobají nejranějším Kotěrovým stavbám, spodním interiérům Peterkova domu na Václavském náměstí v Praze a vile inspektora Františka Trmala v Praze-Strašnicích. V místě schodišťové haly jsou dochovány pozůstatky původního trámového stropu, v místě knihovny a loggie základní prostorové rozvržení s ponechanou štukovými výzdobou, včetně krbu. Dochované autentické truhlářské a zámečnické výplňové prvky dokládají původní stylové řešení architektury. Na exterieru je v původní části vily dochováno původní členění fasád odpovídající vnitřnímu uspořádání místností, jejich vybavení, včetně loggie otevřené do zahrady. Pozemek s vilou, bránou a zahradou odpovídá stavu z doby výstavby vily. Dne 3. 5. 1958 byla tato vila zapsána do seznamu chráněných kulturních památek. 

Vila Přemyslovka pochází z roku 1894.

Tento menší lázeňský resort dnes slouží nejenom pacientům k léčbě pohybového ústrojí a nervových onemocnění, ale i k léčebným relaxačním a regeneračním pobytům pro samoplátce.

Kontaktujte nás pro více informací:

Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.

Libušina 188, 391 65 Bechyně

+420 734 751 365

info@jupiterbechyne.cz

recepce@jupiterbechyne.cz

Datová schránka: 22s9hab