Indikační seznam

Léčíme nemoci následujících indikačních skupin:

Nemoci nervové (indikační skupina VI)

VI / 2 Polyneuropatie s paretickými projevy

VI / 3 Kořenové syndromy vertebrogenního původu

VI / 8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní

VI / 9 Syringomyelie s paretickými projevy

​VI / 10 Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných

psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti a soběstačnosti

​VI / 11 Parkinsonova choroba


Nemoci pohybového ústrojí (indikační skupina VII)

​VII / 1 Revmatoidní artritis st. I. - IV. (včetně juvenilní artritidy)

​VII / 2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)

​VII / 3 Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom,

enteropatické artritidy), Sekundární artritis, Mimokloubní revmatismus

​VII / 4 Difúzní onemocnění pojiva, Osteoporóza

​VII / 5 Kostní změny - následek práce ve stlačeném vzduchu - nemoc z povolání

​VII / 6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úporní svalů, kosterních svalů

nebo kloubů

​VII / 7 Koxartroza, gonartroza, artrozy v ostatních lokalizacích

​VII / 8 Artropatie

​VII / 9 Chronický, vertebrogenní algický syndrom funkčního původu

​VII / 10 Stavy po ortopedických operacích - kloubní náhrady

​VII / 11 Stavy po úrazech pohyb.ústrojí a po ortop. operacích včetně stavů po operacích

meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního

Kontaktujte nás pro více informací:

Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.

Libušina 188, 391 65 Bechyně

+420 734 751 365

info@jupiterbechyne.cz

recepce@jupiterbechyne.cz

Datová schránka: 22s9hab